Activació del nivell 2 del Pla Alfa de risc d'incendi

Mapa Pla Alfa 30 de juny 2015Degut a les actuals condicions meteorològiques i al risc potencial d’incendi forestal la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya (DGMNB), manté activat el NIVELL 2 del PLA ALFA a la nostra comarca “Vigilància exclusiva d’incendis forestals“, recordem que el nivell màxim és el 3.

Accions bàsiques:

–       Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.

–       Identificació de l’autor del foc.

–       S’ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals

–       Control de llocs predeterminats d’especial risc.

–       Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.

–       Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.

–       Control d’abocadors predeterminats.