Campanya de foment del compostatge domèstic

El projecte de compostatge domèstic es desenvolupa a Canyelles amb la voluntat de l’Ajuntament per la millora del tractament dels residus. La campanya, que es realitza en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf i amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, consisteix en la cessió de compostadors, acompanyada de l’assessorament i formació necessaris pel seu bon ús, amb el compromís d’un correcte manteniment i dedicació del material pel fi proposat.

Les persones que participin en la campanya de foment de l’autocompostatge tindran dret a sol·licitar una bonificació del 15% de la taxa d’escombraries aplicable al seu habitatge per a cada exercici en què el compostador estigui actiu. Aquesta bonificació no serà acumulable a qualsevol altra que pugui ser aplicada sobre la mateixa taxa. En cas de confluència de bonificacions la persona interessada se li aplicaria la bonificació més favorable.

Per a poder participar en el projecte, cal adreçar-se a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament i fer la petició per escrit. S’admetran participants a la campanya fins que s’esgotin les existències de compostadors que l’Ajuntament disposa.