Colònies de gats controlades a Canyelles

L’Ajuntament de Canyelles ha començat a instaurar colònies de gats en diferents indrets del municipi. Avui en dia s'han implantat un total de sis colònies: dues al Nucli Antic– Can Xum, una a Califòrnia, una Vora Sitges i dues a Muntanya del Mar.

La presència de gats vagabunds als carrers és freqüent a tot arreu. Canyelles no se n’escapa. Aquest fet comporta que hi hagi opinions ciutadanes contraposades: defensors i detractors. La realitat és que la seva presència, de vegades, posa en perill la salubritat de l'entorn i la seva tranquil·litat.

Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona beneficis sobre l'entorn (control de rosegadors) i a les persones amants d'aquests animals. Altres vegades, quan la població de gats augmenta exageradament es produeixen importants molèsties als veïns de brutícia, de sorolls, per baralles, etc.

Actualment la tendència majoritària va en el sentit que les solucions han de passar per respectar les colònies formades, sempre que l'espai on estan implantades ho permeti i s'aconsegueixi un equilibri que no generi conflictes.

La implantació de colònies controlades de gats al carrer és una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i els animals.

S'actua, sempre, sobre colònies naturals, és a dir, que ja existeixen. Es capturen els gats, se'ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa i, si són animals sans, se'ls esterilitza per evitar que es reprodueixin. Un cop que els gats s'han recuperat de la intervenció, se'ls allibera al mateix indret on se'ls va capturar.

Als espais de la via pública on s'implanta una colònia s'hi instal·len uns cilindres de ciment que serviran d'aixopluc pels gats i per a posar-hi l'aliment i l'aigua. Habitualment un rètol informatiu, identifica la colònia.

El voluntariat i les associacions protectores dels animals són les peces fonamentals per tirar endavant una colònia. Així, es treballa conjuntament amb persones que voluntàriament es comprometen a tenir cura de les colònies.

Els gats de les colònies controlades s'alimenten exclusivament de pinso i aigua, d'aquesta manera evitem que s'embrutin els carrers amb restes d'aliments orgànics.

El fet que estiguin esterilitzats fa que no passin períodes de zel, amb la qual cosa viuen tranquil·lament, s'eviten les baralles entre mascles i fins i tot deixen de marcar territori amb l'orina.

I finalment, les mesures per al control de la natalitat permeten mantenir una població més estable, contribueixen a millorar l'estat sanitari dels individus i eviten els problemes derivats de la gestació, el part i l'alletament.

Els gats viuen tranquils al carrer, a més, la seva presència dóna vida a molts ciutadans i encant als espais públics. Per contra aquests gats no toleren la captivitat i difícilment accepten l'adopció.

El programa d’implantació de colònies controlades de gats compta amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.