El servei de recollida de restes vegetals, totalment bonificat

Per tal d’implementar més extensament la recollida de restes vegetals i d’incentivar la utilització d’aquest servei, la Junta de Govern Local va aprovar a la “inaplicació de l’ordenança municipal número 27”, sobre la recollida de restes vegetals a domicili, en el terme del cost per saca. Així, des d’aquest mes de maig, tothom que ho requereixi pot adreçar-se a l’Ajuntament i fer la sol·licitud de la saca amb un cost totalment bonificat, és a dir, gratuït.

A part d’incentivar una actitud responsable per la recollida selectiva, en aquest cas de restes vegetals, aquesta mesura pretén minimitzar el fet que es produeixin abocadors incontrolats i també pretén que no s’utilitzin contenidors de rebuig per les restes vegetals que fan s’omplin molt ràpidament i se saturin els punts de recollida.

Amb aquest servei, les restes vegetals entren en un procés de gestió per a que acabin sent la base de la producció de compost. Cal recordar que les restes vegetals també es poden portar directament a la Deixalleria municipal, dins l’horari d’aquesta instal·lació.

A continuació us detallem informació sobre el servei de recollida de restes vegetals a Canyelles:

- Sol·licitud: Cal dirigir-se a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) i fer la petició per escrit de saques de recollida (tipus big-bag), amb un cost bonificat al 100% per a tothom. En cada sol·licitud només es podrà demanar un màxim 2 saques.

- Un cop plenes, cal demanar la recollida al telèfon 93 897 30 11.

- Dies de recollida: Tots els Dilluns

- Requisits: Caldrà que els/les interessats/des sol·licitin el servei a la OAC de l’Ajuntament.

- Terminis per demanar el servei de recollida del dilluns: A l’OAC fins les 14 hores del divendres anterior.

- Les restes vegetals a recollir seran procedents de treballs domèstics de poda, esporga, tallar gespa, etc. Servei no disponible per a jardiners/res professionals. Sota cap concepte es recolliran sacs de runa o pedres o altres materials que no siguin restes vegetals.

- Cal que diumenge (el més tard possible) es deixi el/els sac/sacs a la vorera sense envair la calçada i en lloc accessible per tal que es pugui recollir pel domicili el següent dilluns.

- Si durant la recollida es detecta un mal ús del servei (per exemple que les saques continguin mobles, runa o altres elements no vegetals, NO es realitzarà el servei de recollida de la saca, quedant sota la responsabilitat del/de la ciutadà/ana la retirada del sac de la via pública i el seu trasllat a la deixalleria en el termini màxim d’una setmana.

Descarregar el document de sol·licitud a presentar a l'Ajuntament