L'Ajuntament de Canyelles estudia la reestructuració del servei de recollida de brossa

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’està duent a terme un estudi, en profunditat, sobre el servei de la recollida de la brossa. La seva finalitat final serà, si finalment escau, reduir despeses amb la mínima incidència possible en la qualitat del servei.

Pel servei de recollida de la brossa un dels problemes més importants és la dispersió geogràfica dels diferents nuclis de població pel terme municipal. Aquesta realitat provoca que els contenidors s’hagin de distribuir segons criteris de distàncies i no per població, com passaria en una municipi on només hi hagués un nucli de població concentrat.

Ara mateix tenim més de 200 contenidors distribuïts en més de 100 punts del municipi. D’acord amb les dotacions oficials n’hi hauria prou per donar servei a  més de 15000 persones. D’aquests 100 punts d’aportació de residus, 30 són complerts (contenidors de rebuig + contenidors de selectiva) i 70 només tenen contenidors de rebuig. Per tant, en el 70% dels punts no hi ha possibilitat de reciclar si no és que la ciutadania fa l’esforç de abocar la selectiva en un altre punt on hi hagi els contenidors adients. Tot plegat comporta unes despeses de recollida insostenibles.

Com que, vista la despesa i la logística que demanaria, és impossible tenir a la via pública 100 punts d’aportació de residus complerts, que a dos anys vista s’hauran de veure incrementats per contenidors de matèria orgànica,  es fa imprescindible reduir despeses i  racionalitzar el servei i oferir a tothom la possibilitat real de reciclar.

Per tot plegat s’està estudiant la possibilitat de concentrar els contenidors en punts concrets de cada nucli de població de manera que quedessin, aproximadament, la meitat dels punts d’aportació existents ara mateix però, fent-los complerts cadascun d’ells.

Caldrà esperar a veure la valoració econòmica de la proposta, les possibilitats logístiques de tirar-ho endavant i l’estalvi econòmic que comportaria.