Molta vida a les bases recuperades

2016 06 30 BassaCogulladaDins les accions de medi ambient que l'Ajuntament ha donat suport per a ajudar a la proliferació de la fauna autòctona, hi ha 2 basses d'aigua que estan donant resultats molt positius. S'han trobat en diverses ocasions postes d'ous d'amfibis i també visualitzat exemplars de diferents espècies.

El que sí que s'ha trobat que en la bassa de la Cogullada s'ha quedat pràcticament sense aigua, a causa de la poca precipitació i l'evaporació de l'aigua a causa de la insolació. No és un problema per les espècies animals però sí pel manteniment de la mateixa bassa que es podria esquerdar per les altes temperatures i malmetre les obres realitzades per a la seva recuperació. 

Per tal de controlar aquesta situació, es comptarà amb la col·laboració del mateix propietari de la finca on està situada la bassa, l'Abel Sepúlveda, que abocant bidons d'aigua de pou no tractada, ja que si és aigua clorada els animals i les postes podrien quedar perjudicades. Des de l'Ajuntament, agraïm aquesta contribució al manteniment de la bassa.

A la Bassa de Cal Vidal s'han visualitzat aquestes espècies:

- Gripau comú (Bufo spinosus)

- Gripau corredor (Epidalea calamita)

- Gripauet o granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

- Granota verda (Pelophylax perezi)

- Tòtil (Alytes obstetricans)

- Serp d'aigua (Natrix maura)

A la Bassa de la Cogullada s'hi ha vist espècies de:

- Gripau corredor (Epidalea calamita)

- Gripauet o granoteta de punts (pelodytes punctatus)

- Granota verda (Pelophylax perezi)

Amb tota aquesta vida, s'evidencia doncs la bona acceptació que han tingut aquests espais.