S'inicia l'horari d'estiu de la Deixalleria

2016 06 15 DeixalleriaA partir d'aquest dimecres 15 de juny i fins al 15 de setembre, la Deixalleria Municipal ubicada al carrer dels Cirers, s/n (darrere la benzinera), passa a tenir l'horari d'estiu, és a dir:

Dilluns, dimecres i dissabtes de 9 a 14?h i de 17 a 20?h,

Divendres de 17 a 20?h, i

Diumenge de 9 a 14?h.

La Deixalleria de Canyelles, és una instal·lació municipal en la qual es poden portar els següents residus: runes, restes vegetals, voluminosos, piles, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, ferralla, bateries, productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. També s'hi pot adreçar per a demanar gratuïtament saques per a la recollida de restes vegetals a domicili.

Finalment, cal recordar que per l'ús continuat d'aquesta instal·lació municipal, l'Ajuntament de Canyelles realitza bonificacions per la taxa de recollida d'escombraries que pot arribar al 50%.