Llista aprovats convocatòria examen 8 de maig de 2015, entrevista i mèrits

Criteris i resultats prova informàtica realitzada el dia 8 de maig 2015, valoració dels mèrits presentats i entrevista. Un cop superades les proves es valoren els mèrits i l’entrevista personal i es fa la llista de la borsa de treball d’auxiliars administratius per ordre de puntuació amb una durada de 2 anys i per cobrir possibles interinatges i personal laboral temporal per les necessitats que es puguin derivar d’aquesta Organització.

Veure document de resultats