Es prepara un nou Pla Local de Joventut

2019 10 ecijoveL'Àrea de Joventut està preparant el nou Pla de Joventut. Ha rebut el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per desenvolupar el nou Pla Local de Joventut que ha servir per definir un nou programa d'accions adequat a les necessitats i demandes reals dels joves de Canyelles.

El nou Pla de Joventut ha d'incloure una diagnosi, un marc estratègic d'actuació, ja que les realitats juvenils canvien molt ràpidament i és necessari adaptar i condicionar el Pla Local de Joventut a mida que aquestes realitats avancen.

El darrer Pla Local de Joventut, que es va fer després de diferents trobades, enquestes i tuales de treball amb els joves, va marcar com a línies d'acció la necessitat que els joves tinguessin un espai propi, que s'ha fet realitat amb el nou Ecijove que funciona a Can Dori. I també es va marcar la necessitat d'establir línies de suport a les seves iniciatives, que també s'han tingut en compte en accions com el Full Cny's Rap, per exemple.

Actualment, l'Àrea de Joventut segueix donant servei des de l'Espai Jove, tot i que també treballar per crear nous espais per als joves, com és Ràdio Canyelles, que aquesta tardo es posa en marxa i on els joves tindran un espai, un programa que serà el seu alteveu per donar a conèixer el que fan, què volen i com ho volen. Un espai fet per joves per als joves.

PROGRAMA TRACA

D'altra banda, l'Àrea de Joventut treballa ja en la nova campanya del Programa de Prevenció de Drogodependències TRACA, que té abast comarcal i que es coordina des del Consell Comarcal del Garraf. El programa ofereix assessorament i acompanyament a pares i joves en matèria de prevenció. La darrera campanya que encara és vigent és la dedicada a tenir cura amb les begudes energètiques.