Prevenció davant les altes temperatures

2017 03 16 InfocatDavant les altes temperatures que s'estan donant aquests dies, des de la Generalitat de Catalunya es recomana evitar qualsevol situació de risc i alertar ràpidament al telèfon d'emergències 112 si es veu alguna columna de fum, o bé al telèfon d'atenció ciutadana 012.

Cal recordar que des del dia 15 de març està en vigor la prohibició d'encendre foc, sigui pel motiu que sigui, ni en terreny forestal ni en un radi de 500 metres a la rodona. Aquesta prohibició, establerta pel Decret 64/1995, en el cas de Canyelles, afecta a tot el municipi.

 

Especialment està prohibit cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura.

Dins les àrees recreatives i d'acampada autoritzades així com en les parcel·les edificables de les urbanitzacions, l'únic foc permès és l'ús de barbacoes d'obra, sempre que tingui instal·lat un sistema de guspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres fetes en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La situació meteorològica i el risc d'incendi el podeu consultar en el web de Medi Natural de la Generalitat.

Neteja de parcel·les per evitar incendis

Importantíssim és també mantenir en condicions les parcel·les. És per això que l'Ajuntament recorda als propietaris de parcel·les no construïdes la necessitat de mantenir-les netes de vegetació per evitar que esdevinguin un polvorí o siguin espais propiciadors de propagació d'un hipotètic foc o incendi. Si no es fan aquestes neteges, que són una obligació dels propietaris, l'Ajuntament pot actuar d'ofici, si considera que hi ha una situació de perillositat. És, en aquest sentit, molt important la conscienciació i la implicació de les persones propietàries. Seguint el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de la Generalitat, periòdicament es neteja la xarxa viària bàsica del municipi, i a més es mantenen les franges de protecció d'incendis construïdes que tenen els nuclis habitats del municipi. Cal destacar, però, que tot i ser obligació dels propietaris de cada nucli, totes les franges existents i la seva conservació les ha finançat l'Ajuntament, fent  un importantíssim esforç econòmic per mantenir la seguretat de tothom. L'ordenança municipal de prestació del servei de parcel·les es pot consultar al web municipal.

Cal recordar, a més, que tots els nuclis habitats que han finalitzat el seu procés urbanitzador tenen la corresponent xarxa d'hidrants d'incendi que serveis per a la recàrrega in situ d'aigua dels vehicles d'extinció. A més del PPI, també està en marxa el Pla d'Actuació Municipal per a Incendis Forestals.

Des de l'Ajuntament de Canyelles fem una crida al civisme i a la responsabilitat de tots per mantenir el nostre municipi en òptimes condicions per viure'l i gaudir-lo.