A l’Ecijove s’orienta sobre formació amb l’Exposició “Després de l’E.S.O que” i una sessió d’assessorament personalitzat

Desprès de l'ESO... què?" és una exposició que tindrà lloc a l’Espai Cívic Jove de Canyelles del 14 al 21 de març. És una iniciativa de l'Oficina del Pla Jove de Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'acompanyar i capacitar els i les joves en la tria de decisions que els portarà al món adult, decisions tant importants com  la tria que han de fer en el moment que acaben l'ensenyament obligatori.

La mostra dóna suport als municipis en la seva tasca d'informació i orientació als i les joves sobre què i com continuar estudiant després de finalitzar l'ensenyament secundari obligatori, l'hagin aprovat o no.
Al llarg del seu recorregut es poden conèixer les diferents possibilitats formatives i visualitzar els camins a seguir i les seves implicacions com són el batxillerat, els  diferents cicles formatius, les proves d’accés, els programes de qualificació professional inicial i altres possibilitats de formació no reglada, ensenyaments artístics, o idiomes.
A més, per tal de reforçar els continguts de l’exposició i poder atendre dubtes i consultes específiques del jovent, el 20 de març es realitzarà una sessió d’assessorament formatiu per a tots aquells nois o noies que ho demanin. Un informador de l’Oficina Jove del Garraf atendrà les consultes a l’Ecijove, els interessats s’hi hauran d’inscriure amb anterioritat.
A més, per tal de reforçar els continguts recomanem web de la mostra on hi ha tota la informació detallada dels diferents estudis, cicles i famílies i els centres on es poden cursar. Aquesta web també es pot consultar en un dels mòduls de la l’Exposició “Després de l’ E.S.O què”
http://www.diba.cat/despresdeleso