Mercat de venda no sedentària de Canyelles

El mercat de Canyelles es va iniciar el desembre del 2004 i des dels seus inicis l’Ajuntament va optar per al cessió externa de la seva gestió cap a empreses especialitzades.
Des dels 2004 i fins al 2009 la seva gestió va estar a mans del Sr. Àngel Gimeno  com a representant de, primer, la COOPERATIVA ROM i desprès de SERVIGRA, empreses especialitzades en la gestió de mercats com el de Canyelles.
Desprès d’un període de transició, finalment a l’abril de 2010 i fins a dia d’avui la gestió passa a mans de l’entitat UVA (Unió de Venedors Ambulants) que presideix ANTONI MAS.
Des dels seus inicis el mercat té lloc els diumenges, de 9 a 14 hores i la seva ubicació actual és al carrer de Ramon Sanvisens i al lateral de la carretera C-15.
Actualment consta d’una vintena de parades i la seva ambició és anar creixent, mica en mica i anar-se consolidant com a un dels mercats dominicals de la comarca.
A més a més d’una activitat que fomenta l’economia local, constitueix un punt de trobada important de les persones que viuen o que, senzillament, estan de passada pel municipi.