Es compleixen els terminis a la Urbanitació de Les Palmeres

Tal i com es va comprometre l’Ajuntament de Canyelles, el passat dia 30.07.2014 es va ordenar des de l’Ajuntament un 1r abonament en favor dels veïns/es de Palmeres que han acreditat ostentar dret de retorn corresponent a Memòria de Liquidació Junta de Compensació Palmeres.

L’import total d’aquest 1r lliurament ha estat de 194.531,90€, que correspon a un 77,26% del total del romanent econòmic a retornar per aquest concepte.

Aquest procés de retorn continuarà fins el 100% del romanent econòmic disponible –segons consignació a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya en data 17.07.12 per import de 251.767,63 €.

Es compleixen així els terminis establerts pel consistori, i alhora continuen els treballs a la Urbanització, entre ells les millores d’accessibilitat, amb la consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats, un avanç que millorarà la qualitat de vida sobretot de aquells veïns i veïnes que pateixen per accedir a casa seva.

Amb aquestes actuacions, l’actual govern tira endavant el projecte d’urbanització, després de dècades aturat, i finalment s’inicien les obres d’urbanització de Les Palmeres, per tal de dotar aquesta urbanització de tots els serveis.