Liquidació Junta de Compensació de la Urbanització les Palmeres

En data 17.12.2013 es va aprovar definitivament la Memòria de la Liquidació de la Junta de Compensació de la Urbanització Les Palmeres i posteriorment en data 24.03.2014 es van incorporar els recursos de reposició presentats a dita Memòria.

A partir de l’1 d’abril fins el 31 de maig del 2014 s’obre el període per sol•licitar la devolució de l’import que s’ha notificat en quant a la Liquidació de la Junta de Compensació de Les Palmeres.Aquesta sol•licitud s’haurà de fer a l’Ajuntament de Canyelles en horari d’oficina, incloent la documentació requerida que s’indica a les instancies que s’adjunten.

L’horari de les oficines és de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores, els dimecres de 16:00 a 19:00 hores, i dissabtes de 09:00 a 14:00 hores.

S’adjunta les instancies que s’han d’omplir per tal de sol•licitar la devolució d’aquesta quota.

Documentació per a la sol·licitud de devolució


Sol·licitud de devolució

Autorització per actuar en nom de l'interessat

 

Projecte de liquidació junta compensació Les Palmeres


Memòria liquidació junta de compensació