Resultats del procés de selecció dels Plans d'ocupació local 2017-2018 de l'Ajuntament de Canyelles per a un Auxiliar Administratiu i un Agent Municipal

Comunicat dels resultats del procés de selecció de l’oferta de treball per un Auxiliar Administratiu i un Agent Municipal per a l’Ajuntament de Canyelles subjecta a subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018.

Llistat dels presentats, de la selecció dels Aptes i No Aptes i, valoració dels resultats dels mèrits i entrevista personal.

Relació de presentats al procés de selecció dels Plans d'Ocupació - Agents Municipals
Relació de presentats al procés de selecció dels Plans d'Ocupació - Auxiliar Administratiu

Valoració dels mèrits del procés de selecció - Agents Municipals
Valoració dels mèrits del procés de selecció - Auxiliar Administratiu

Resultats finals dels mèrits Plans d'Ocupació - Agents Municipals
Resultats finals dels mèrits Plans d'Ocupació - Auxiliar Administratiu