Canyelles aprova definitivament el Pla General

2019 01 31 panoràmicacanyellesweb

L’Ajuntament de Canyelles aprova definitivament el Pla General d’Ordenació Urbanística (POUM).

El document es va aprovar inicialment el gener del 2019. Després de tenir el vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona s'aprova definitivament.

El POUM s'ha aprovat per unanimitat en el ple extraordinari celebrat telemàticament aquest dimarts 23 de juny.

Es  tanca un procés que es va iniciar el juliol del 2008 quan el ple municipal de Canyelles va acordar la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que el Pla General d’Ordenació Urbana vigent en aquell moment havia estat aprovat el 1987.

El 13 de desembre del 2011 s'aprovava l'avant pla en sessió ordinària del Ple Municipal de Canyelles.

El 29 de gener del 2019 era aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Canyelles.

I després de passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona ara arriba al seva aprovació definitiva.

El ple es va emetre en directe pel Canal Youtube de l'Ajunament de Canyelles

2020 06 23 plecanyellesPOUM