El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Please enable the javascript to submit this form

Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

Dia Universal dels Drets dels Infants

2020 11 20 diainfantsEl 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants per commemorar l’aprovació de la Convenció dels Drets de l’Infant per part de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, que posteriorment va ser ratificada per tots els països de l’ONU.

CONVENCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT

 

MANIFEST DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

La Convenció recull els drets dels infants:

Dret a la Identitat

Com a aspectes fonamentals de la identitat de l’infant, la Convenció sobre els Drets de l'infant enumera la nacionalitat, el nom i les relacions familiars. També assenyala que l’educació de l’infant ha d’inculcar-li el respecte per la pròpia identitat cultural.

Dret a l’atenció especial

Els infants amb discapacitat tenim reconegut el dret a l’atenció precoç, l’educació inclusiva i, quan no és possible, l’especial, i a la participació en activitats de lleure.

Dret al joc

Gaudir d’un temps de joc i de descans és fonamental per desenvolupar l’equilibri personal, social i intel·lectual. El joc ens converteix en persones compromeses, crítiques, lliures, positives i alegres i així hauria de ser aquí i a tots els països del món. El joc ha de estar present sempre a la infància, fins i tot en les situacions més devastadores i tràgiques, perquè ens ajudarà a tenir una vida adulta més sana.

Dret a la comprensió i l'afecte

Els nens i les nenes hem d'estar amb la família i amb les persones que ens estimen per tal que ens cuidin i puguem desenvolupar-nos. L’afecte i la comprensió són claus en els primers anys de vida, aquells en què ens hem de fer un lloc al món i és un deure dels adults acompanyar els infants i fer-nos sentir en tot moment que sereu allà quan vulguem i pel que vulguem.

Dret a la protecció

Els infants hem de ser protegits contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació així com de qualsevol pràctica que pugui fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Hem de ser educats en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal.

Dret a la salut

El dret a la salut es refereix tant a l’absència de malalties com al dret a disposar de condicions de benestar físic, mental i social. Així doncs, el dret a la salut no s’ha d’entendre només com el dret a estar sa, sinó com la possibilitat de gaudir de les condicions necessàries per assolir el més alt nivell possible de salut, com l’accés a l’aigua potable, una alimentació nutritiva, un habitatge digne o un medi ambient saludable.

Dret a la igualtat

Els nens i nenes d'arreu del món tenim costums, jocs i menjars diferents; tot i així, tenim els mateixos drets i ningú no ens ha de discriminar per l'origen, el gènere, la llengua, les discapacitats o per la situació econòmica i les creences de la família.

Dret a l'educació

Els nens i les nenes volem saber com són les coses i com és el món. Tenim dret a l'educació i la cultura per ser persones compromeses amb la societat i desenvolupar al màxim les nostres capacitats. Educació és molt més que llegir i escriure, és comprendre el món que ens envolta per esdevenir persones amb criteri.

Dret de participació

Els menors de 18 anys som ciutadans de ple dret i hem de participar en les decisions que ens afecten. El dret dels infants a ser escoltats obliga a generar nous espais i enfortir els canals d'expressió existents per garantir que es tenen en compte les nostres opinions, tant a la família i l'escola, com en la vida comunitària.

Dret a la pau i al benestar

Els nens i les nenes tenim dret a la pau, a ser protegits dels maltractaments, dels abusos i de la violència. A més a més, tenim dret a estar protegits contra altres formes d’explotació que siguin perjudicials pel nostre benestar.

Dret de la petita infància a una atenció i cura adequada a les seves necessitats

La petita infància té dret al descans, a l’esbarjo, al joc, a la salut, a l’educació, a l’atenció per part de la família; en resum, a la cobertura de les necessitats bàsiques, de forma adequada per un bon desenvolupament físic i psíquic. La investigació ha destacat els riscos per als infants petits que es deriven de la mala nutrició, la malaltia, la pobresa, l’abandó, l’exclusió social i diversos factors adversos. Això demostra que les estratègies adequades de prevenció i intervenció durant la primera infància tenen el potencial d’influir positivament en el benestar i les perspectives de futur dels infants petits.

Des de l’Ajuntament de Cubelles continuem treballant en programes i accions que insisteixin en la prevenció, la protecció i la participació d’infants i adolescents, a fi de garantir el seu correcte desenvolupament, millorar les seves condicions de vida i eradicar les situacions que vulnerin els drets que els són inherents.