Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

captcha 

Concurs docent alemany

 

Per acord de Junta de Govern Local de 12.05.2015 ha estat oberta convocatòria pública per seleccionar titular de la prestació del servei de gestió i organització de curs d'alemany bàsic 2015.

Els interessats en accedir a l'adjudicació d'aquest servei a prestar-se hauran de presentar davant aquest Ajuntament proposta de Projecte descriptiu del curs d'alemany a desenvolupar-se.

Les Bases Reguladores del contingut i forma de presentació de les propostes de participació i de la resta de requisits operatius a complimentar es podran consultar íntegrament a l'Ajuntament de Canyelles.

El termini de presentació de proposicions serà d'un mes, a comptar- se a partir de la publicació del present anunci al BOPB – Web corporatiu – Taulell d'Anuncis municipal.

La qual cosa es fa de general coneixement, als efectes de la seva plena efectivitat

Per consultar les bases feu clic aquí

 

Acta de constitució Tribunal i Llistat aprovats examen borsa de Treball Auxiliars Administratius/ves

El dia 10 d’abril a les 9:55 es reuneixen a la Sala Multicultural de l’Ajuntament de Canyelles les persones que formen part del Tribunal per dur a terme la prova de temari de conformitat a les Bases de la Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius.

El tema seleccionat és Tema 8: principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats”

Llista dels presentats identificats per NIF. Els no presentats es donen com renunciats en el seu dret.

Llistat presentats convocatoria borsa de treball Auxiliar Administratiu

Llistat d’aprovats i suspesos i convocatòria prova informàtica el dia 8 de maig a les 8h al Centre BeepMeca al c/ Aigua, 14 de Vilanova i la Geltrú i a les 12h del mateix dia entrevista al Saló de Plens a les 12h. s’ha de presentar prèviament tota la documentació per la valoració mèrits segons el núm.9 de les Bases.

Llistat qualificacions convocatoria borsa de treball Auxiliar Administratiu

Llistat corregit resultats català, tribunal qualificador i convocatòria examen

En data de 20 de març de 2015 s’aprova el Decret d’Alcaldia pel qual es modifica la llista d’admesos subsanant errors de transcripció on es declara la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, la publicació dels resultats de la prova de nivell C de Català realitzada el dia 13/03 al Centre de Normalització Lingüística de Vilanova i la Geltrú, la constitució del Tribunal Qualificador i la convocatòria a la prova teòrica de les bases 8.7.2 dia 10 d’abril a les 10 h, a la Sala Multicultural de Canyelles dependències de l'Ajuntament de Canyelles, al C. Major número 34, de Canyelles per l’accés mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn lliure, per a la provisió d’una Borsa de Treball d’Auxiliar Administratiu, com a personal laboral interí i laboral temporal de l’Ajuntament de Canyelles.

Per veure el document feu clic aquí

Llista admesos i exclosos borsa de Treball Auxiliars Administratius/ves

Publicació de la Llista d'admesos i exclosos borsa de Treball Auxiliars Administratius/ves amb data 27 de febrer de 2015 al BOP i, convocatòria examen nivell C de Català data 13 de març de 2015 a les 9 h al Centre de Normalització Lingüística de Vilanova i la Geltrú situat a la Rasa del Miquelet núm. 16 al costat de l'Oficina Jove del Garraf.

Feu clic aquí per consultar el llistat
Feu clic aquí per consultar les bases de la convocatòria