El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Please enable the javascript to submit this form

Llistat corregit resultats català, tribunal qualificador i convocatòria examen

En data de 20 de març de 2015 s’aprova el Decret d’Alcaldia pel qual es modifica la llista d’admesos subsanant errors de transcripció on es declara la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, la publicació dels resultats de la prova de nivell C de Català realitzada el dia 13/03 al Centre de Normalització Lingüística de Vilanova i la Geltrú, la constitució del Tribunal Qualificador i la convocatòria a la prova teòrica de les bases 8.7.2 dia 10 d’abril a les 10 h, a la Sala Multicultural de Canyelles dependències de l'Ajuntament de Canyelles, al C. Major número 34, de Canyelles per l’accés mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn lliure, per a la provisió d’una Borsa de Treball d’Auxiliar Administratiu, com a personal laboral interí i laboral temporal de l’Ajuntament de Canyelles.

Per veure el document feu clic aquí

Llista admesos i exclosos borsa de Treball Auxiliars Administratius/ves

Publicació de la Llista d'admesos i exclosos borsa de Treball Auxiliars Administratius/ves amb data 27 de febrer de 2015 al BOP i, convocatòria examen nivell C de Català data 13 de març de 2015 a les 9 h al Centre de Normalització Lingüística de Vilanova i la Geltrú situat a la Rasa del Miquelet núm. 16 al costat de l'Oficina Jove del Garraf.

Feu clic aquí per consultar el llistat
Feu clic aquí per consultar les bases de la convocatòria

Convocatoria de proves, borsa de treball Auxiliars Administratius

En data 13 de gener de 2015 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment les bases reguladores i simultània convocatòria de concurrència pública, mitjançant el sistema de concurs- oposició, per a la provisió d’una Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius , com a personal interí i laboral de l’Ajuntament de Canyelles, durant un període de 2 anys.

L’ exposició pública d’ aquestes bases reguladores s’ esdevindrà per 20 dies naturals a partir de la darrera de les publicacions del present anunci al BOP/DOGC/taulell d’ anuncis i Web corporatius.

Els/les candidats/es hauran de consultar les bases íntegres del concurs al tauler d’anuncis municipal, a la pagina web de l’Ajuntament de Canyelles i/o recollir-les en les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Canyelles.

Llegeix més...