El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Please enable the javascript to submit this form

Convocatoria de proves, borsa de treball Auxiliars Administratius

En data 13 de gener de 2015 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment les bases reguladores i simultània convocatòria de concurrència pública, mitjançant el sistema de concurs- oposició, per a la provisió d’una Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius , com a personal interí i laboral de l’Ajuntament de Canyelles, durant un període de 2 anys.

L’ exposició pública d’ aquestes bases reguladores s’ esdevindrà per 20 dies naturals a partir de la darrera de les publicacions del present anunci al BOP/DOGC/taulell d’ anuncis i Web corporatius.

Els/les candidats/es hauran de consultar les bases íntegres del concurs al tauler d’anuncis municipal, a la pagina web de l’Ajuntament de Canyelles i/o recollir-les en les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Canyelles.

Presentació d’instàncies: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’edifici consistorial des del dia 17 de gener fins al 5 de febrer de 2015, Taulell d’Anuncis corporatiu i web municipal del present anunci de referència.

Si s’ esdevingués la presentació de reclamacions i/o al·legacions en contra de les bases reguladores aprovades inicialment, el procediment se suspendria fins a la seva resolució per l’ òrgan convocant. 

Bases convocatoria borsa de treball auxiliar administratiu